หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอมดาย
อักษรล้านนา
ดอฯมดายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอมดาย]
ความหมาย

ก.อ้างว้าง,ว้าเหว่,เหงาหงอย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอมดาย (ดอฯมดายฯ)