หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอม
อักษรล้านนา
ดอฯม
เทียบอักษรไทย
[ดอม]
ความหมาย

ก.ทิ้ง,ปล่อย ว.เปล่า,ดาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอม (ดอฯม)