หน้าหลัก
ดอม
ดอฯม
[ดอม]

ก.ทิ้ง,ปล่อย ว.เปล่า,ดาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอม (ดอฯม)