หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอด
อักษรล้านนา
ดอฯด
เทียบอักษรไทย
[ดอด]
ความหมาย

ก๑.สอดเข้าไป,แอบเข้าไป; หลอน ก็ว่า ก๒.จี้,ต่อย อย่างตัวต่อหรือแตนต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอด (ดอฯด)