หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอง
อักษรล้านนา
ดอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอง]
ความหมาย

ก.แช่หรือหมักไว้ในน้ำเกลือ น้ำส้ม หรือน้ำยาเคมี เพื่อเก็บรักษาให้อยู่ได้นานๆ เช่น ดองผลไม้ ดองศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอง (ดอฯง)