หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกใหม่
อักษรล้านนา
ดอฯกไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกใหม่]
ความหมาย

น.ดอกชบา - ภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ดอกใหม่'' ชบา - ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 8 ฟุต ใบค่อนข้างมนรีมีปลายแหลม โคนมน ขอบใบเป็นจักเล็กน้อย, ลักษณะของดอกมีหลายชนิด มีทั้งกลีบชั้นเดียวและกลีบหลายชั้น เป็นกลีบขนาดใหญ่ ปกติมี 5 กลีบ หลายสี คือ แดง ชมพู ขาว ส้ม ม่วง เหลือง และสีอื่นๆ ออกดอกตลอดปี ก้านเกษรยาวและยื่นออกมาพ้นจากกลางดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกใหม่ (ดอฯกไห่มฯ)