หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกใหม่
อักษรล้านนา
ดอฯกไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกใหม่]
ความหมาย

น.ดอกชบา - ภาษาถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ดอกใหม่''; ชบา - ไม้พุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 8 ฟุต ใบเดี่ยว ค่อนข้างมนรีมีปลายแหลม โคนมน ขอบใบเป็นจักเล็กน้อย สีเขียวเข้ม, ลักษณะของดอกมีหลายชนิด มีทั้งกลีบชั้นเดียวและกลีบหลายชั้น หากเป็นชั้นเดียวปกติจมี 5 กลีบ เป็นกลีบขนาดใหญ่ มีหลายสี คือ แดง ชมพู ขาว ส้ม ม่วง เหลือง และสีอื่นๆ ออกดอกตลอดปี ก้านเกสรยาว 1 ก้าน และยื่นออกมาพ้นจากกลางดอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกใหม่ (ดอฯกไห่มฯ)