หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกแก
อักษรล้านนา
ดอฯกแค
เทียบอักษรไทย
[ดอกแค]
ความหมาย

น.ดอกแค คล้ายดอกเพกา แต่กลีบดอกบางกว่า และมีรสขมน้อยกว่าดอกเพกา กินได้ ถ้าใช้ห่อหมูสับคลุกเครื่องปรุงรส แล้วนำไปปิ้งหรือนึ่งให้สุก เรียก ดอกแกอั่วจิ๊น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกแก (ดอฯกแค)