หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกเอื้อง
อักษรล้านนา
ดอฯกเอิ้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกเอื้อง]
ความหมาย

น.กล้วยไม้ - พืชใบเลี้ยงเดี่ยวหลายชนิดหลายสกุล ลักษณะต้น ใบ ดอก ช่อดอก แตกต่างกันไปตามพันธุ์ มีทั้งชนิดที่ขึ้นตามพื้นดินเรียกรวมว่า "กล้วยไม้ดิน" ชนิดที่ขึ้นบนก้อนหินหรือต้นไม้เรียกรวมว่า "กล้วยไม้อากาศ" ภาคเหนือเรียกว่า "เอื้อง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเอื้อง (ดอฯกเอิ้อฯง)