หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกเค็ดเก๊า
อักษรล้านนา
ดอฯกเฅัดฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกเฅ็ดเค้า]
ความหมาย

น.คัดเค้า - ไม้เถาเนื้อแข็ง มีหนามโค้งแหลมตามกิ่ง ใบสีเขียวเข้ม ดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลิ่นหอมแรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเค็ดเก๊า (ดอฯกเฅัดฯเคั้าฯ)