หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกเก๋ดถะหวา
อักษรล้านนา
ดอฯกเกัดฯถๆวฯา
เทียบอักษรไทย
[ดอกเก็ดถะหวา]
ความหมาย

น.ดอกพุดซ้อน - ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ดอกเดี่ยวสีขาว กลีบดอกค่อนข้างหนาซ้อนกัน เกสรดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเก๋ดถะหวา (ดอฯกเกัดฯถๆวฯา)