หน้าหลัก
ดอกเก๋ดถะหวา
ดอฯกเกัดฯถๆวฯา
[ดอกเก็ดถะหวา]

น.ดอกพุดซ้อน - ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ดอกเดี่ยวสีขาว กลีบดอกค่อนข้างหนาซ้อนกัน เกสรดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเก๋ดถะหวา (ดอฯกเกัดฯถๆวฯา)