หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกเกี๋ยงคำ
อักษรล้านนา
ดอฯกกยฯงฅำ
เทียบอักษรไทย
[ดอกเกียงคำ]
ความหมาย

ดู...ดอกเกี๋ยง

ออกเสียงล้านนา
ดอกเกี๋ยง
อักษรล้านนา
ดอฯกกยฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกเกียง]
ความหมาย

น.ดอกลำเจียก หรือ ดอกปาหนัน ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกเกี๋ยง''; ลำเจียก หรือ ปาหนัน - เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ทรงพุ่ม สูงประมาณ 5-6 เมตร ลักษณะกลม สีขาวหรือน้ำตาลอ่อน มีรากอากาศ มีหนามแหลมสั้นกระจายอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยวรูปขอบขนานปลายเรียวแหลม ออกเรียงสลับเวียนรอบขึ้นไปจนถึงยอด ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ต้นที่มีดอกเพศผู้เรียก ''ลำเจียก'' ถ้ามีดอกเพศเมียเรียก ''เตยทะเล'' ผล รูปกลมหรือขอบขนานคล้ายสับปะรด ผลอ่อนสีเขียวอมขาว ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อสุกเป็นสีส้มหรือส้มอมแดง กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกผลลอดทั้งปี ; ดอกเกี๋ยงคำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเกี๋ยงคำ (ดอฯกกยฯงฅำ)