หน้าหลัก
ดอกเกี๋ยงคำ
ดอฯกกยฯงฅำ
[ดอกเกียงคำ]

ดู...ดอกเกี๋ยง

ดอกเกี๋ยง
ดอฯกกยฯง
[ดอกเกียง]

น.ดอกลำเจียก/ปาหนัน - ต้นเพศผู้ของเตยทะเล ที่ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนามโค้งไปทางปลายใบ ช่อดอกสีขาว มีกลิ่นหอมตลอดวัน; ดอกเกี๋ยงคำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเกี๋ยงคำ (ดอฯกกยฯงฅำ)