หน้าหลัก
ดอกอูน
ดอฯกอูร
[ดอกอูน]

ดู...ดอกอุน

ดอกอุน
ดอฯกอุร
[ดอกอุน]

น.ดอกอุน - ดอกสีขาวนวน เป็นพุ่มใหญ่ละม้ายดอกเข็ม แต่ดอกเล็กกว่า กลิ่นหอม ต้นเป็นพุ่มขนาดกลาง; ดอกอูน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกอูน (ดอฯกอูร)