หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกอุน
อักษรล้านนา
ดอฯกอุร
เทียบอักษรไทย
[ดอกอุน]
ความหมาย

น.ดอกอุน ชื่อหนึ่งของ ''ดอกอูน''; ดู...ดอกอูน

ออกเสียงล้านนา
ดอกอูน
อักษรล้านนา
ดอฯกอูร
เทียบอักษรไทย
[ดอกอูน]
ความหมาย

น.ดอกอูน,ดอกพวงไข่มุก - ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง ๖ เมตร ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อเป็นพวง มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก; ดอกอุน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกอุน (ดอฯกอุร)