หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกอาว
อักษรล้านนา
ดอฯกอาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกอาว]
ความหมาย

น.ดอกกระเจียวแดง,ดอกปทุมา,ว่านมหาเมฆ - ไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ในดิน สีเหลืองอมเขียวอ่อน หรือสีม่วงอมน้ำเงิน ใบรูปยาวรี ปลายแหลม แทงขึ้นมาจากเหง้า ดอกออกเป็นช่อแทงขึ้นมาจากเหง้า ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลมรี กลีบดอกสีขาวหรือชมพูแดง เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกอาว (ดอฯกอาวฯ)