หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกหอมไก๋
อักษรล้านนา
ดอฯกหอฯมไกลฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกหอมไกล]
ความหมาย

น.ดอกซ่อนกลิ่น - ตามชื่อภาษาถิ่นเหนือ มีความหมายว่า ดอกที่โชยกลิ่นไปไกล (หอมไก๋-หอมไกล) เป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว มีหัวอยู่ใต้ดิน ดอกสีขาว กลิ่นหอมมาก โดยเพาะช่วงค่ำจนถึงก่อนรุ่งสาง ในอดีตมักจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อห้ามปลูกดอกซ่อนกลิ่นในบริเวณบ้าน เพราะถือเป็นดอกไม้ที่มาพร้อมกับงานอวมงคล เช่น ใช้ประกอบในงานศพ ในอดีตยังไม่มีโลงเย็น ไม่มีการฉีดยาฟอร์มาลีนให้กับศพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกหอมไก๋ (ดอฯกหอฯมไกลฯ)