หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกหอมนวล
อักษรล้านนา
ดอฯกหอฯมนวฯร
เทียบอักษรไทย
[ดอกหอมนวล]
ความหมาย

น.ดอกลำดวน: ลำดวน ไม้ต้นขนาดกลาง ดอกสีขาวปนเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย มีกลิ่นหอมเย็น ถูกจัดเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง เพราะมีความสดชื่น หอมกรุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกหอมนวล (ดอฯกหอฯมนวฯร)