หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกหอมนวล
อักษรล้านนา
ดอฯกหอฯมนวฯร
เทียบอักษรไทย
[ดอกหอมนวล]
ความหมาย

น.ดอกลำดวน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ดอกหอมนวล'': ลำดวน/หอมนวล ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เป็นพุ่มกลมหรือพุ่มกรวยคว่ำ, ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซ.ม. ยาว 8-10 ซ.ม., ดอก ออกดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อกระจุกประมาณ 2-3 ดอก ตามซอกใบและปลายยอด สีเหลืองนวล กลีบดอกหนาทึบและแข็งเล็กน้อย จำนวน 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง วงนอกมี 3 กลีบ รูป 3 เหลี่ยมขนาดใหญ่กว่ากลีบวงใน ปลายกลีบแหลม โคนกว้าง กว้างประมาณ 1 ซ.ม. ยาวประมาณ 1.2 ซ.ม. กลีบชั้นในมี 3 กลีบเช่นกัน ปลายงุ้มเขาหากันลักษณะรูปโดม มีกลิ่นหอมเย็น, ผล เป็นกลุ่มรูปกลมรี มี 15-25 ผล ผิวเรียบ สีเขียว เมื่อสุกเป็นสีน้ำเงินเข้ม ในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ด รสหวานอมเปรี้ยว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกหอมนวล (ดอฯกหอฯมนวฯร)