หน้าหลัก
ดอกหมาก
ดอฯกหมฯากฯ
[ดอกหมาก]

น๑.ชื่อเกลื้อนชนิดหนึ่ง เป็นผื่นขาวๆ ขึ้นตามตัวตามหลัง; ขี้เสี้ยนดอกหมาก ก็ว่า น๒.จั่นหมาก - ดอกของต้นหมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกหมาก (ดอฯกหมฯากฯ)