หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกสามสี
อักษรล้านนา
ดอฯกสาสี
เทียบอักษรไทย
[ดอกสามสี]
ความหมาย

น.ดอกพุดตาน ถิ่นเหนือเรียก ''ดอกสามสี'': พุดตาน หรือ สามสี จัดว่าเป็นไม้มงคล เปลี่ยนสี 3 สี ภายในวันเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรชึวิตคน/สัตว์ เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 5 เมตร มีหัวอยู่ใต้ดิน ต้น กิ่ง ใบ มีขนสีเทาปกคลุม ใบเดี่ยวรูปไข่ โคนรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบใบเป็นแฉกตื้น ๓-๕ แฉก ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกเริ่มบานเป็นสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูและชมพูเข้มภายในวันเดียว ผลกลม เมื่อแก่แตกเป็น 5 แฉก เมล็ดโต มีขน ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสามสี (ดอฯกสาสี)