หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกสะเลียมบาน
อักษรล้านนา
ดอฯกสลยฯมบาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกสะเลียมบาน]
ความหมาย

สำ.ดอกสะเดาบาน - สิ่งของที่ไม่มีใครต้องการ ไร้ประโยชน์ ดุจดังดอกสะเดาเมื่อบานแล้ว ไม่มีค่า ไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครบริโภค มักใช้เป็นคำด่าคนที่มีความประพฤติไม่ดี ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งว่า "ไอ้(อี)ดอกสะเลียมบาน"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสะเลียมบาน (ดอฯกสลยฯมบาฯนฯ)