หน้าหลัก
ดอกสะเลียม
ดอฯกสลยฯม
[ดอกสะเลียม]

น.ดอกสะเดา ช่อดอกมีรสขม กินได้ และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสะเลียม (ดอฯกสลยฯม)