หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกสะหลิ๋ด
อักษรล้านนา
ดอฯกสิๆลฯด
เทียบอักษรไทย
[ดอกสลิด]
ความหมาย

น.ดอกขจร ถิ่นภาคเหนือเรียก ''ดอกสะหลิ๋ด'': ขจร หรือ สะหลิ๋ด - เป็นไม้เลื้อยเถาเล็กเนื้ออ่อน แตกยอดจำนวนมาก ทุกส่วนของใบรูปหัวใจ ดอกสีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อตามซอกกิ่ง กลิ่นหอมอ่อนๆ กินได้ ผลเป็นฝักรูปกระสวยคล้ายฝักนุ่นแต่ล็กกว่า เมื่อแก่จัดเมล็ดข้างในจะปลิวออกมาเหมือนปุยนุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสะหลิ๋ด (ดอฯกสิๆลฯด)