หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกสะบันงาเคือ
อักษรล้านนา
ดอฯกสบันฯงาเระฯคิอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ดอกสะบันงาเครือ]
ความหมาย

น.ดอกการเวก: การเวก - ไม้เถาชนิดเนื้อแข็ง กลีบดอกเหลืองอ่อนงองุ้มเข้าหากัน กลิ่นหอม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสะบันงาเคือ (ดอฯกสบันฯงาเระฯคิอฯอ)