หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกฝ้ายคำ
อักษรล้านนา
ดอฯกฝ้ายฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ดอกฝ้ายฅำ]
ความหมาย

น.ดอกสุพรรณิกา - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เป็นไม้ผลัดใบแตกกิ่งเป็นพุ่มโปร่ง ลำต้นสูงประมาณ ๘-๑๕ เมตร ดอกเป็นช่อสีเหลืองคล้ายทองคำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกฝ้ายคำ (ดอฯกฝ้ายฯฅำ)