หน้าหลัก
ดอกฝิ่น
ดอฯกฝิ่นฯ
[ดอกฝิ่น]

น.ดอกฝิ่น - มีหลายสี ปลูกตามภูเขาที่มีอากาศเย็น; ดู...ฝิ่น

ฝิ่น
ฝิ่นฯ
[ฝิ่น]

น.ไม้ล้มลุก ขึ้นได้ดีบนเขาที่มีอากาศเย็น ทุกส่วนให้ยางสีขาว เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ออกดอกเดี่ยวสีสด เช่น ชมพู แดง ม่วง ยางที่กรีดจากผลนำมาเคี่ยวให้เหนียวเป็นยา และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกฝิ่น (ดอฯกฝิ่นฯ)