หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกป่านเถื่อน
อักษรล้านนา
ดอฯกป่านฯเถิ่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ดอกป่านเถื่อน]
ความหมาย

น.ดอกรัก - ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นสูง ๑.๕-๓ เมตร ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบใกล้ส่วนยอดหรือตามปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกเป็นสีขาว ม่วง ม่วงแดง ขาวอมม่วง มีกลีบดอก ๕ กลีบ ผิวเกลี้ยง โคนเชื่อมติดกัน มีรยางค์คล้ายมงกุฎอยู่ตรงกลางดอก นิยมใช้ทำพวงมาลัยเกี่ยวกับงานมงคล เช่น ไหว้ครู แต่งงาน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกป่านเถื่อน (ดอฯกป่านฯเถิ่อฯร)