หน้าหลัก
ดอกบ่าเขือบ้า
ดอกบ่าเขือบ้า
ดอฯกบ่าฯเขิอฯอบ้าฯ
[ดอกบ่าเขือบ้า]

น.ดอกลำโพง - ไม้ล้มลุก ดอกขนาดใหญ่ กลีบดอก ๕ กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายบานออกเป็นรูปคล้ายลำโพงขยายเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบ่าเขือบ้า (ดอฯกบ่าฯเขิอฯอบ้าฯ)