หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกบ่าเขือบ้า
อักษรล้านนา
ดอฯกบ่าฯเขิอฯอบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกบ่าเขือบ้า]
ความหมาย

น.ดอกลำโพง - ไม้ล้มลุก ดอกขนาดใหญ่ กลีบดอก ๕ กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายบานออกเป็นรูปคล้ายลำโพงขยายเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบ่าเขือบ้า (ดอฯกบ่าฯเขิอฯอบ้าฯ)