หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกบ่าลิ
อักษรล้านนา
ดอฯกบ่าฯลิ
เทียบอักษรไทย
[ดอกบ่าลิ]
ความหมาย

น.ดอกมะลิ ภาษาถิ่นเหนือ (กำเมือง) เรียก ''ดอกบ่าลิ'': มะลิ - เป็นไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้รอเลื้อย แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบมีทั้งใบเดี่ยวและใบรวม มีทั้งใบอยู่ตรงข้ามและใบสลับกัน ดอกออกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง สีขาว กลิ่นหอมเย็น เมื่อบานเต็มที่ขนาดประมาณ 2-3 ซ.ม. ดอกมีทั้งดอกลาและดอกซ้อน ดอกลาคือดอกที่มีกลีบชั้นเดียว เรียก ''มะลิลา'' ดอกซ้อนคือดอกที่มีกลีบหลายชั้น เรียก ''มะลิซ้อน''

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบ่าลิ (ดอฯกบ่าฯลิ)