หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกบานเดิ๋ก
อักษรล้านนา
ดอฯกบาฯนฯเดิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกบานเดิก]
ความหมาย

น.ดอกชมจันทร์ - ไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก มีหัวใต้ดิน ทุกส่วนมีน้ำยางใส ดอกสีขาว บานตอนกลางคืน กลิ่นหอม กินได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบานเดิ๋ก (ดอฯกบาฯนฯเดิกฯ)