หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกบัวลอย
อักษรล้านนา
ดอฯกบ฿วฯลอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกบัวลอย]
ความหมาย

น.ดอกผักตบชวา: ผักตบชวา - พืชน้ำล้มลุกขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อนออกเป็นช่อที่ปลายยอด ใบกว้างใหญ่ค่อนข้างกลม ลำต้นใช้ทำเครื่องจักสาน แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ำทั่วไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบัวลอย (ดอฯกบ฿วฯลอฯ)