หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกบัวตอง
อักษรล้านนา
ดอฯกบ฿วฯทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกบัวตอง]
ความหมาย

น.ดอกบัวตอง - ไม้ล้มลุก ใบรูปรีถึงขอบขนานขนาดใหญ่ ขอบใบกว้าง ผิวหยาบมีขนปกคลุม ดอกสีเหลืองสด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบัวตอง (ดอฯกบ฿วฯทอฯง)