หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกน้อมแน้
อักษรล้านนา
ดอฯกน้อฯมแน้
เทียบอักษรไทย
[ดอกน้อมแน้]
ความหมาย

น.ดอกรางจืด - ไม้เถากลีบดอกสีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อห้อยตามซอกใบ ใช้ทำยาได้ โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกน้อมแน้ (ดอฯกน้อฯมแน้)