หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกทอง
อักษรล้านนา
ดอฯกทอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกทอง]
ความหมาย

น.(ปาก) คำด่าผู้หญิงที่ใจง่าย,ผู้หญิงที่สำส่อนทางเพศ มักจะใช้คำว่า "อี่ดอกทอง หรืออี่สำเพ็ง"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกทอง (ดอฯกทอฯง)