หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกด้ายหงอนไก่
อักษรล้านนา
ดอฯกด้ายฯหงฯอฯรไก่
เทียบอักษรไทย
[ดอกด้ายหงอนไก่]
ความหมาย

น.ดอกหงอนไก่ฝรั่ง/หงอนไก่เทศ - ไม้พุ่มล้มลุกเนื้ออ่อนขนาดเล็ก สูงประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร สีของลำต้นอาจเป็น เขียวอ่อน เขียวแก่ หรือแดง ใบเดี่ยวสีเขียวทางยาวรี ปลายใบรี ดอกรวมกันแน่นบนก้านดอกที่อยู่ตรงส่วนยอดของลำต้น มีลักษณะคล้ายหงอนไก่ สีแดงเข้มคล้ายสีของหงอนไก่ แต่ในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์จนได้หงอนไก่สีต่างๆเพิ่มขึ้น เช่น แสด ชมพู เหลือง ขาว และหลายสีในดอกเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกด้ายหงอนไก่ (ดอฯกด้ายฯหงฯอฯรไก่)