หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกด้าย
อักษรล้านนา
ดอฯกด้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกด้าย]
ความหมาย

น.ดอกฟอน/หงอนไก่ไทย - ไม้พุ่มล้มลุกเนื้ออ่อนขนาดเล็ก ขนาดเล็ก สูงประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ลำต้นอาจมีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ หรือแดง เป็นสัน แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกดอกเป็นช่อตั้งขึ้นตรง กลีบดอกมีหลายสี เช่น แดงสด ขาว และเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกด้าย (ดอฯกด้ายฯ)