หน้าหลัก
ดอกซอมภอ
ดอฯกซอฯมภํอฯ
[ดอกซอมภอ]

น.ดอกหางนกยูง: หางนกยูง - ลำต้นและตามกิ่งมีหนาม ดอกสีแดง เหลือง หรือชมพู ออกดอกตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกซอมภอ (ดอฯกซอฯมภํอฯ)