หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกซอมภอ
อักษรล้านนา
ดอฯกซอฯมภํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกซอมภอ]
ความหมาย

น.ดอกหางนกยูง ภาษาถิ่นพายัพ(คำเมือง)เรียก ''ดอกซอมภอ''; หางนกยูง - ไม้พุ่มไม่ผลัดใบ สูง 3-5 เมตร ทรางพุ่มกลม ลำต้นเกลี้ยงหรือมีหนาม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ออกสลับ ดอกออกเป็นช่อกระจะบริเวณซอกใบ ปลายกิ่ง หรือตามส่วนปลายยอดของต้น มีหลายสีตามสายพันธุ์ ได้แก่ สีแดง แดงประขาว เหลือง ส้ม ชมพู ชมพูแก่ กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกดอกตลอดทั้งปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกซอมภอ (ดอฯกซอฯมภํอฯ)