หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกจ๋ำยาม
อักษรล้านนา
ดอฯกจำยามฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกจำยาม]
ความหมาย

น.ดอกบานเย็น: - บานเย็น ไม้พุ่มเนื้ออ่อน มีเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน สูงประมาณ ๑-๑.๕ เมตร ลำต้นสีแดงออกนวลเล็กน้อย ใบออกเป็นคู่ๆสลับกันไปตามลำต้น ดอกจะบานตอนเย็นๆไปถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วจะหุบ มีกลิ่นหอม ดอกมีหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เช่น ชมพู ม่วง แดง ขาว เหลือง ส้ม ด่าง แม้บางชนิดมี ๒ สีในดอกเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจ๋ำยาม (ดอฯกจำยามฯ)