หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกจ๋ำป๋าลาว
อักษรล้านนา
ดอฯกจำปาลาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกจำปาลาว]
ความหมาย

น.ดอกลั่นทม,ดอกลีลาวดี ถิ่นเหนือเรียก ''ดอกจ๋ำป๋าลาว''; - ไม้ยืนต้นมีหลายชนิดหลายขนาด ตั้งแต่พุ่มเตี้ยแคระ ๐.๙-๑.๒ เมตร จนถึงต้นที่สูงมาก อาจสูงถึง ๑๒ เมตร บางคนกล่าวว่าไม่ควรปลูก ''ต้นลั่นทม'' ในบริเวณบ้าน เพราะมึความเชื่อว่าเป็นอัปมงคล คือไปพ้องกับคำว่า ''ระทม'' ซึ่งแปลว่า เศร้าโศก ทุกข์ใจ จึงมีการเรียกชื่อใหม่ให้เป็นมงคล คือ ''ลีลาวดี'' หมายถึงดอกไม้ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ทำให้คนนิยมปลูกไม้นี้มากขึ้น ดอกผลิออกมาจากปลายยอดเหนือใบ หรือระหว่างใบ หรือใต้ใบ เป็นช่อใหญ่สวยงาม ดอกมีหลายสีขึ้นอยู่กับพันธุ์ เช่น สีขาว แดง ชมพู ขาวขุ่น เหลือง เหลืองอ่อน ส้ม, บางดอกมีหลายสี เช่น ขาวขอบชมพู, เหลืองไล่เฉดขาว, เหลืองไล่ขาวไปจนถึงชมพู, เหลืองขอบชมพู เป็นต้น มีกลิ่นหอม เป็นดอกไม้ประดับที่ออกดอกสวยงามตลอดปี; ดอกจุ๋มป๋าลาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจ๋ำป๋าลาว (ดอฯกจำปาลาวฯ)