หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกจุ๋มป๋า
อักษรล้านนา
ดอฯกจุมปา
เทียบอักษรไทย
[ดอกจุมปา]
ความหมาย

ดู...ดอกจ๋ำป๋า

ออกเสียงล้านนา
ดอกจ๋ำป๋า
อักษรล้านนา
ดอฯกจำปา
เทียบอักษรไทย
[ดอกจำปา]
ความหมาย

น.ดอกจำปา ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกจ๋ำป๋า'': จำปา หรือ จ๋ำป๋า - ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ทรงพุ่มโปร่งเป็นยอดกรวยคว่ำ ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน สีเขียวใหญ่เป็นมัน ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองอมส้ม ออกตามง่ามใบ กลีบดอกยาวรี ปลายเรียวแหลม กลิ่นหอมแรง ออกดอกเกือบตลอดปี ฝัก/ผล รูปรี หรือรูปไข่ เปลือกแข็ง เมล็ดสีดำค่อนข้างกลม ดอกจุ๋มป๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจุ๋มป๋า (ดอฯกจุมปา)