หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกจุ๋มปี๋
อักษรล้านนา
ดอฯกจุมปี
เทียบอักษรไทย
[ดอกจุมปี]
ความหมาย

น.ดอกจำปี - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียก ''ดอกจุ๋มปี๋'': จำปี หรือ จุ๋มปี๋ -ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร เรือนยอดรูปกรวยทึบ ใบรูปรี ปลายแหลม ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ สีขาวนวล กลีบดอกยาวรีคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า มี 8-12 กลีบ ยาว 4-6 ซ.ม. กลิ่นหอมเย็น ออกดอกเกือบตลอดปี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจุ๋มปี๋ (ดอฯกจุมปี)