หน้าหลัก
ดอกจุ๋มปี๋
ดอฯกจำปี
[ดอกจุมปี]

ดู...ดอกจ๋ำปี๋

ดอกจ๋ำปี๋
ดอฯกจำปี
[ดอกจำปี]

น.ดอกจำปี: จำปี -ไม้ต้นขนาดใหญ่ ดอกสีขาวนวลเหลืองอ่อน กลีบดอกยาวรีคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า กลิ่นหอมเย็น ออกดอกตลอดปี ดอกจุ๋มปี๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจุ๋มปี๋ (ดอฯกจำปี)