หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกจี๋หุ๋บ
อักษรล้านนา
ดอฯกจีหุ,--หุบ
เทียบอักษรไทย
[ดอกจีหุบ]
ความหมาย

น.ดอกยี่หุบ: ยี่หุบ - ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก ดอกสีขาวอมเขียวหรือสีเหลืองนวล ออกเดี่ยวๆที่ปลายยอด กลีบดอกหนาและอวบน้ำ กลีบเลี้ยง ๓ กลีบสีเขียว หนาและแข็ง มีกลิ่นหอม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกจี๋หุ๋บ (ดอฯกจีหุ,--หุบ)