หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกคำใต้
อักษรล้านนา
ดอฯกฅำใต้
เทียบอักษรไทย
[ดอกฅำไต้]
ความหมาย

น.ดอกกระถินเทศ ภาษาไทยภาคเหนือเรียก ''ดอกคำใต้'' กระถินเทศ หรือ คำใต้ - ไม้พุ่มโปร่ง สูง 2-4 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับกัน คล้ายกระถิน แต่มีขนาดเล็กกว่า, ดอก สีเหลืองเข้ม มีกลิ่นหอมตลอดวัน ออกเป็นช่อกระจุกกลมแน่น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 ซ.ม. แต่ละช่อประกอบด้วยดอกเล็กๆ จำนวนมาก, ผล เป็นฝักโค้งและคอดเล็กน้อย กว้าง 1-2 ซ.ม. ยาว 2-9 ซ.ม. ผิวเรียบ ฝักแก่สีดำ รัดตัวไม่แตก เมล็ดรูปรี ยาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกคำใต้ (ดอฯกฅำใต้)