หน้าหลัก
ดอกคำแผ้แหล้
ดอฯกฅำแผ้แห้ลฯ
[ดอกฅำแผ้แหล้]

ดู...คำแผ้แหล้

คำแผ้แหล้
ฅำแผ้แห้ลฯ
[ฅำแผ้แหล้]

น.ดาวกระจาย - ไม้พุ่ม ไม้ดอกล้มลุก สูงประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ใบรูปใบหอก ขอบใบหยักเว้า ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ออกตามซอกใบหรือที่ปลายยอด มีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู ม่วง แดง กลีบดอกเป็นแบบชั้นเดียว และกึ่งซ้อนหรือซ้อนหลายชั้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔-๘ เซนติเมตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกคำแผ้แหล้ (ดอฯกฅำแผ้แห้ลฯ)