หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกคำแผ้แหล้ ออกเสียง ดอกคำแผ้แหล้
อักษรล้านนา
ดอฯกฅำแผ้แห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกฅำแผ้แหล้]
ความหมาย

น.ดอกดาวกระจาย คำเมืองเรียก ''ดอกฅำแผ้แหล้'' - ไม้พุ่ม ไม้ดอกล้มลุก สูงประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร ใบรูปใบหอก ขอบใบหยักเว้า ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก ออกตามซอกใบหรือที่ปลายยอด มีหลายสี เช่น ขาว เหลือง ส้ม ชมพู ม่วง แดง กลีบดอกเป็นแบบชั้นเดียว และกึ่งซ้อนหรือซ้อนหลายชั้น เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔-๘ เซนติเมตร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกคำแผ้แหล้ (ดอฯกฅำแผ้แห้ลฯ)