หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกคำปู้จู้
อักษรล้านนา
ดอฯกฅำปู้จู้
เทียบอักษรไทย
[ดอกฅำพู้จู้]
ความหมาย

น.ดอกดาวเรือง - ล้านนาเรียก ''ดอกคำปู้จู้'' ไม้พุ่มล้มลุก อายุประมาณ ๑ ปี สูง ๓๐-๑๐๐ ซ.ม. ลำต้นสีเขียวและเป็นร่อง ทั้ังต้นเมื่อนำมาขยี้จะมีกลิ่นเหม็น ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวตามปลายยอด สีเหลืองสดหรือเหลืองอมส้ม กลีบดอกเรียงซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงรี ขนาดประมาณ ๕-๑๐ ซ.ม. มีกลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียวเชื่อมติดกันหุ้มโคนช่อดอก ก้านชูดอกยาว ดอกดาวเรืองนอกจากจะมีสรรพคุณทางยามากมาย ยังสามารถนำมาประกอบอาหารรับประทานได้ เช่น ดอกตูม ใช้ลวกจิ้มน้ำพริก แกล้มลาบ, ดอกบาน นำไปปรุงแบบยำใส่เนื้อ ทำน้ำยำแบบรสหวานคล้ายน้ำจิ้มไก่ หรือน้ำจิ้มทอดมัน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกคำปู้จู้ (ดอฯกฅำปู้จู้)