หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกขะยอม
อักษรล้านนา
ดอฯกขยอฯม
เทียบอักษรไทย
[ดอกขะยอม]
ความหมาย

น.ดอกพะยอม - ถิ่นเหนือเรียก ''ดอกขะยอม'' คือดอกของต้นพะยอม; ดู...ไม้ขะยอม

ออกเสียงล้านนา
ไม้ขะยอม
อักษรล้านนา
ไม้ขยอฯม
เทียบอักษรไทย
[ไม้ขะยอม]
ความหมาย

น.ไม้พะยอม ถิ่นภาคเหนือเรียก ''ไม้ขะยอม'' - พะยอม เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ สูง 15-30 เมตร เปลือกต้นสีเทาเข้มแตกเป็นร่องยาวตามลำต้น ใบรูปรี แผ่นใบเรียบเกลี้ยงเป็นมัน ดอกสีขาวออกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม ผลมีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก: พะยอม เป็นไม้ที่ให้ประโยชน์สรรพคุณทางยา เนื้อไม้พะยอมเหนียวแข็งคล้ายไม้ตะเคียน เนื้อไม้มีสีเหลืองอ่อน ทิ้งไว้นานจะเป็นสีน้ำตาล ประโยชน์ในการใช้ก่อสร้าง ทำเครื่องใช้ในครัวเรือน ประโยชน์ด้านอาหาร ดอกอ่อนรับประทานสดหรือลวกจิ้มน้ำพริก แกงส้ม ผัดใส่ไข่ ชุบไข่ทอด เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกขะยอม (ดอฯกขยอฯม)