หน้าหลัก
ดอกก๋าแกด
ดอฯกกาแกดฯ
[ดอกกาแกด]

น.การะเกด/เตยด่าง/ลำเจียกหนู - ไม้พุ่มใบเดี่ยวเรียวยาว ขอบใบมีหนาม ดอกแยกเพศอยู่คนละต้น ช่อดอกเพศผู้ตั้งตรง กลิ่นหอม ช่อดอกเพศเมียกลม ผลเบียดกันแน่นเป็นก้อน พบมากตามฃายฝั่งทะเล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกก๋าแกด (ดอฯกกาแกดฯ)