หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกก๋าสะลอง
อักษรล้านนา
ดอฯกกาสลอฯง
เทียบอักษรไทย
[ดอกกาสะลอง]
ความหมาย

น.ดอกปีบ ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกก๋าสะลอง''; ปีบ หรือ ก๋าสะลอง - ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นตรง สูงประมาณ 5-10 เมตร เปลือกต้นสีเทาเข้ม แตกเป็นร่องลึก มีช่องอากาศ รากเกิดเป็นหน่อเจริญเป็นต้นใหม่ได้ ใบประอบ ๓ ชั้นแบบขนนก คล้ายรูปหอกแกมรูปไข่ ดอกเป็นช่อกระจุกปลายกิ่ง ยาวประมาณ 10-25 ซ.ม.ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยงสีเขียวยาวประมาณ 6-10 ซ.ม.เชื่อมติดกันเป็นหลอดปากแตร แยกออกเป็น 5 แฉก, 3 แฉกแรกรูปขอบขนาน, 2 แฉกล่างค่อนข้างแหลม กลิ่นหอมแรงตอนกลางคืน ดอกแห้งใช้ผสมใบยาสูบ, ผล เป็นผลแห้ง แบนยาว ขอบขนาน มีเนื้อและเมล็ดจำนวนมาก เป็นแผ่นบางมีปีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกก๋าสะลอง (ดอฯกกาสลอฯง)