หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกกุ๋หลาบ
อักษรล้านนา
ดอฯกกุหลฯาบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกกุหลาบ]
ความหมาย

น.ดอกกุหลาบ - ไม้พุ่มขนาดเล็ก ต้นตรงหรือทอดเลื้อย มีหนามสั้นๆ ดอกมีสีต่างๆ มีหลายชนิดหลายพันธุ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกกุ๋หลาบ (ดอฯกกุหลฯาบฯฯ)