หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกกว๋าว
อักษรล้านนา
ดอฯกกวฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกกวาว]
ความหมาย

น.ดอกทองกวาว ภาษาถิ่นเหนือ(กำเมือง) เรียก ''ดอกกว๋าว'': ทองกวาว หรือ กว๋าว - ไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร เปลือกต้นเป็นปมเป็นปุ่ม สีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเทา ลำต้นและกิ่งคดงอ ปลายกิ่งห้อยลง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกในสีแดง ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง ลักษณะรูปดอกถั่ว มีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ มี ๕ กลีบ มีทั้งชนิดดอกสีส้มและสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน มีขนนุ่ม มีเมล็ดแบน 1 เมล็ด อยู่ที่ปลายฝัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกกว๋าว (ดอฯกกวฯาวฯ)