หน้าหลัก
ดอกกว๋าว
ดอฯกกวฯาวฯ
[ดอกกวาว]

น.ทองกวาว - ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง ๕-๑๕ เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ เปลือกนอกของลำต้นสีเทถึงเทาคล้ำ เปลือกในสีแดง ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง ลักษณะรูปดอกถั่ว มีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ มี ๕ กลีบ มีทั้งชนิดดอกสีส้มและสีเหลือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกกว๋าว (ดอฯกกวฯาวฯ)