หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดวากๆ
อักษรล้านนา
ดวฯากฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ดวากๆ]
ความหมาย

ก.อาการเดินส่ายไปมา มักใช้ตามหลัง เตียว เป็น เตียวดวากๆ - เดินส่ายไปส่ายมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดวากๆ (ดวฯากฯๆ)