หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดวง
อักษรล้านนา
ดวฯง
เทียบอักษรไทย
[ดวง]
ความหมาย

น.คำเรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆ หรือสิ่งที่ไม่มีรูปปรากฏ เช่นดวงดาว,ดวงบ้านดวงเมือง,ดวงชะตา,ดวงใจ ล.ลักษณะนามใช้เรียกสิ่งของบางอย่าง เช่น ดาว ๕ ดวง แสตมป์ ๙ ดวง ตะเกียง ๓ ดวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดวง (ดวฯง)