หน้าหลัก
ดม
ด฿มฯ
[ดม]

ก.ดม - ใช้จมูกสูดกลิ่น,สูดเอากลิ่น ก๒.อาการแสดงความรักต่อเด็กหรือคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดม (ด฿มฯ)